Met een nieuwe test, de VacciCheck, is het mogelijk om aan te tonen of de vorige vaccinatie nog voldoende bescherming biedt, oftewel of er nog voldoende antistoffen tegen de desbetreffende ziekte(s) aanwezig zijn in het bloed van uw dier. Wanneer wordt Titeren met name aanbevolen:

  • bij honden of katten waarvan men niet weet of ze goed gevaccineerd zijn
  • bij oude of zieke honden of katten
  • bij honden of katten die in het verleden een (uiterst zeldzame) allergisch reactie hebben vertoond op een enting 
  • bij eigenaren die hun hond of kat alleen willen laten enten als het daadwerkelijk nodig is             

 

Afbeeldingsresultaat voor vaccicheck

Samenvatting advies Prof. Dr Paul Overgauw:

Consensus titerbepalingen binnen het vaccinatieschema • De vaccinatierichtlijnen zijn gebaseerd op het bereiken en handhaven van populatie-immuniteit. • Serologische testen worden bij correcte toepassing betrouwbaar geacht voor de praktijk. • Bij pups en kittens verdient een goede basisvaccinatie de voorkeur boven titerbepalingen: minimaal twee (kitten) tot drievoudige vaccinatie (pup) plus een boostervaccinatie op 6-12 maanden leeftijd. • Voor de individuele volwassen hond en kat kan een titerbepaling voor CPV/FPV, CDV en CAV een alternatief voor vaccineren zijn. • Bij een positieve titer dient dezelfde beschermingsduur aangehouden te worden als bij vaccineren, (mits er een volledige basisvaccinatie werd gegeven). Voor de meeste virale vaccins bij hond en kat is dat een periode van 3 jaar. Na 2 termijnen van 3 jaar is op dit moment jaarlijks hertesten het advies. • Als de laatste vaccinatie plaatsvindt op 16 weken leeftijd, kan op 1 jaar leeftijd een titerbepaling worden uitgevoerd om te bepalen of een boostervaccinatie nodig is. Daarna is het advies om jaarlijks te hertesten.

 

Let wel op:

Bij honden blijft het noodzakelijk om jaarlijks te vaccineren tegen de ziekte van Weil (Leptospirose). Bij katten blijft het noodzakelijk om jaarlijks te vaccineren tegen de Niesziekte.

 

Kosten:

  • De vaccicheck test + bloedafname + consult: € 60,00
  • Vaccinatie ziekte van Weil (Leptospirose) of  Niesziekte tijdens vaccinatiecheck: €10,00 korting 
  • Bij onvoldoende bescherming: €10,00 korting op de cocktail vaccinatie