Als een dier last heeft van blaasproblemen controleren wij de urine onder andere middels onze Aution Micro. Dit apparaat meet verschillende waardes die in de urine zitten zoals; eiwitten, nitriet, leukocyten, bloed, pH, ketonen, glucose, bilirubine, urobilinogeen en soortelijk gewicht. Aan de hand van de waardes die worden gemeten in de urine kan er een afwijking aan de blaas en/of nieren vastgesteld worden. 

Om een zo goed mogelijk resultaat te verkrijgen kan het beste ochtendurine gebruikt worden. De urine moet na opvangen zo snel mogelijk worden onderzocht. Indien het urinemonster niet direct gebracht kan worden dient het in de koelkast bewaard te worden.

  

 

Tevens centrifugeren wij een gedeelte van de urine om vervolgens het sediment onder de microscoop te onderzoeken op de aanwezigheid van rode en/of witte bloedcellen en/of kristallen.

  

Calcium Carbonaat kristallen                                 Struviet kristallen

  

Rode bloedcellen                                                 Witte bloedcellen

Uiteraard dient er altijd verder onderzoek te worden gedaan om een diagnose met zekerheid te kunnen stellen. Veelal is een klinisch onderzoek en een gesprek met de eigenaar al een goede aanvulling. Aan de hand van het klinische onderzoek, het gesprek en de resultaten van de urinetest zal een behandelingsplan gestart worden of, indien nodig, adviseren wij om eventueel een urinekweek te laten doen.